Boşanma davası; anlaşamayan çiftlerin ayrı bireyler olarak hayatlarına devam etmek için açtıkları davadır. Eğer ortada çocuk veya çocuklar varsa da, bu çocukların hukuken velisinin kim olacağı da velayet davası sonucu belli olur. Bu konu hakkında, çocuğun velayeti anneye mi verilir sorusu oldukça merak edilmekle birlikte, annenin velayet davasını kazanmak için hangi şartları sağlaması gerektiği, annenin velayet davasını nasıl açacağı, annenin velayeti aldıktan sonra yapması gerekenler oldukça merak edilir.

Anne, Velayet Davasını Kazanmak İçin Hangi Şartları Sağlamalı?

Çocuğunun velayetini almak isteyen anne, çocuğuna maddi ve manevi yönden yetecek olduğunu mahkemeye kanıtlamalıdır. Maddi yönden, alınacak nafaka ile veya bir işte çalışarak geçimini sağlama durumu, bunlar da yoksa çocuğuna bakabilecek herhangi bir güvencesini mahkemeye sunmalıdır.

Manevi yönden ise, toplumsal ahlak düzeyine uygun davranışlar sergileyerek çocuğun bu konuda rencide olmayacağı kanıtlamalı, çocuğunu seveceğini ve ilgileneceğini göstermelidir. Bu şartlar sağlanıp mahkemeye sunulduktan sonra, hakim eğer uygun görürse velayeti anneye verecektir. Çocuğun velayeti anneye mi verilir araştırması yapanlar, bu şartları sağlamalıdır.

Anne, Velayet Davasını Nasıl Açar?

Anne, velayet davası için iki ayrı yöntem izleyebilir. Bunlardan ilki, boşanma esnasında velayetin de alınması yönünde beyanda bulunmaktır. Bu durumda, boşanma davası sonuçlanma işleminde velayetin kimde kalacağına karar verilir. Bir diğer yöntem ise, boşanma davası ile velayet konusunda beklentilerini karşılayamayan annenin, mahkemeye giderek başvuru yapmasıyla açılan davadır.

Bu durumda, şu aşamaları izlemelidir;

  1. Velayet davaları ile ilgilenen mahkemeler, Aile Mahkemeleridir. Eğer bulunulan bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine, velayet almak için beyanda bulunulur.
  2. Dava süreci başlamadan önce savcılık tarafından soruştura başlar ve eğer velayet alabilme durumu varsa dosya açılarak dava süreci başlar ancak velayet alacak şartlarda değilse talep reddedilir ve dava açılmamış olur.
  3. Daha sonra velayeti almak isteyen anne, gereken durumları sağladığını, çocuğun maddi ve manevi çıkarları için en uygun olan velinin kendisi olduğunu mahkemeye kanıtlar.
  4. Anne, üzerine düşeni yaptıktan sonra kararı bekler.

Çocuğun velayeti anneye mi verilir sorusuna yanıt aranırken, dava açma süreci de bilinmelidir.

Anne Çocuğun Velayetini Aldıktan Sonra Ne Yapmalıdır?

Anne çocuğun velayetini aldığı zaman, hukuken geçerli veli olur. Ancak bu durum, babanın veli olmadığı demek değildir. Eski eş, hala çocuğun babasıdır. Bu yüzden anne, velayet davasını kazandıktan sonra çocuğu baba sevgisi ve ilgisinden mahrum bırakmamalı, en az mahkemede belirtilen zamanlar kadar çocukların baba ile ilişkisine izin vermelidir. Ayrıca, çocuğun maddi ve manevi olarak en iyi halde bulunmasını sağlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir