Yabancı uyruklu insanların Türk Vatandaşı olabilmeleri izleyebilecekleri farklı yöntemler bulunmaktadır. Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi kanunlarla düzenlenmiştir. Yabancıların Türk Vatandaşı olmak için en yaygın olarak uyguladıkları yöntem bir Türk Vatandaşı ile evlilik yapmasıdır. Ancak kanuna uygun olarak gerçekleşmeyen evliliklerde Türk Vatandaşlığının kazanılması bir yana sınır dışı edilme durumları yaşanmaktadır.

Yabancıların Türk Vatandaşlığını alabilmeleri için bu konu hakkında deneyimli olanlardan rehberlik hizmeti alması sorunsuz bir şekilde Türk Vatandaşlığını kazanmalarını sağlayacaktır. Yabancı uyruklu insanların Türk Vatandaşlığına geçmesi için 5901 Sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığını Kazandıran Haller

Türk Vatandaşlığını kazandıran hallerin başında belirlenen iki temel durum vardır. Bunlardan ilki doğumla Türk Vatandaşlığının kazanılması, ikincisi ise sonradan kazanmaktır. Doğumla Türk Vatandaşlığını kazananlar soy bağı dikkate alınarak doğum yerine göre kazanılmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye içinde veya yurt dışında;

Türk Vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Burada belirtilen doğumların soy bağı çerçevesinden yurtdışında gerçekleşmiş olması Türk Vatandaşlığını kazanmaya engel değildir.

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması için bulunması gereken özel durumlar vardır. Bunlar arasında yetkili makam kararına göre, evlat edinmeye göre ve seçme hakkının kullanılması gibi durumlar bulunmaktadır.

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için kanunlarımıza veya tabii olduğu ülke kanunlarına göre reşit olması gerekir. Türk Vatandaşı olmak için yapmış olduğu başvuru tarihi dikkate alınarak bu tarihten en az beş yıl öncesinde Türkiye’de ikamet etmiş olması gerekmektedir. Davranışlarının kanun ve genel kurallara uygun olması aranmaktadır.

Bununla birlikte iyi ahlaklı, yeteri kadara Türkçe konuşabilen, bulaşıcı ve tehlikeli hastalığı olmayan, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının geçimini sağlayacak bir gelir veya mesleğinin olması ve Kamu düzeni, milli güvenlik gibi konularda tehdit oluşturmaması Türk Vatandaşı olmak için başvuru hakkını kazandırmaktadır.

Türk Vatandaşlığını Kazandıran İstisnai Durumlar

Genel güvenlik tehdidi oluşturmayan bazı yabancılar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşı olabilmektedir. Türkiye’de ikamet eden yabancıların kanunda belirlenen ikamet süresi ve şartlarını taşıması durumunda Türk Vatandaşlığını alma hakkı bulunmaktadır. Bir Türk Vatandaşı ile kanuna uygun şekilde evlenenler Türk Vatandaşlığını kazanmaktadır. Türk aile tarafından evlat edinilen yabancılar vatandaşlık kazanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir