Türkiye’de yabancı uyruklu insanların çalışabilmesi için öncelikle çalışma izninin olması gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için gereken izni verme yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Yabancılara çalışma izni verilmesi 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında verilmektedir. Bakanlığın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü yabancıların bağımlı (bir işveren altında) veya bağımsız (kendi iş yeri) çalışabilmesi için gereken izin işlemlerini yürütmektedir. Yabancılara verilen çalışma izinlerinin farklı nitelikleri bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu bir insan hangi iş için çalışma izni almış ise o işin dışında başka işlerle uğraşması sınırlandırılarak yasaklanmıştır. Yabancıların Türkiye’de çalışmak için sorunsuz bir şekilde izin alabilmesi profesyonel bir destek alınarak kısa sürede tamamlanmaktadır. Çalışma izni olmayan yabancıların çalıştırılmasında cezai işlemler uygulanmaktadır.

Yabancılara Verilen Çalışma İzni Çeşitleri

Yabancıların Türkiye’de çalışmasına izin verilirken uygulanan çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Yabancı işçilerin çalıştırılması için verilen izinler arasında;

Şeklinde yabancılara çalışma izni verilen durumlar vardır. Yabancılara 6735 sayılı kanuna uygun olarak bu üç başlık altında çalışma izinleri verilmektedir. Ancak, yabancılara yapacakları işlerin niteliğine göre Yüksek Öğretim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca da çalışma izinleri verilmektedir.

Süreli Çalışma İzni

Bu tür çalışma izni olan yabancı uyruklu insanlar kamu, özel veya tüzel kişiliklere ait işyerlerinde belirli bir süreye bağlı olarak düzenlenen iş veya hizmet sözleşmesi bulunması esastır. Süreli çalışma izninde belirlenen sözleşme süresinin dolması durumunda tekrar süre uzatımı başvurusu yapılabilir. İlk çalışma izni uzatma süresi 2 yılı, bu süre sonunda ikinci kez yapılan çalışma izni uzatma süresi de en fazla 3 yılla sınırlandırılmıştır.

Süresiz Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de uzun süreli ikamet izni olması veya azami 8 yıl yasal çalışma izni ile Türkiye’de çalışmış olması durumunda süresiz çalışma izni başvurusu yapmaya hak kazanmaktadır. Fakat bu duruma sahip olanlarında mutlaka taşıması gereken nitelikler bulunmaktadır. Yabancıların oturma izni ile çalışma izinlerinin birbirinden ayrı olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır.

Bağımsız Çalışma İzni

Yabancı uyruklu birinin bağımsız çalışma izni başvurusu yapabilmesi için profesyonel bir mesleğe sahip olması gerekmektedir. Bağımsız çalışma izni başvurusu yapanlarda aranan özellikler; mesleki bilgisi, eğitimi, bilim ve teknolojiye sağladığı katkı, ülkenin yatırımına, istihdamına ve sermayesine yapacağı katkılar göz önünde bulundurulmaktadır. Bağımsız çalışma izinlerinde süreli çalışma izni verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir